Porvoolainen radioamatööritoiminta täyttää 100-vuotta

UPDATE: OH2ABB workkii juhlakutsulla (OH100SRAL) 29-31.3 välisenä aikana

Näin suomen radioamatööriliiton 100-vuotisjuhlavuodelle osuu muitakin merkkitapahtumia. Porvoossa on harrastettu järjestäytynyttä radioamatööritoimintaa sata vuotta.

Porvoolaisen radiotoiminnan historiassa nousee esille yksi suomen tunnetuimmista radioamatööreistä Ilmari Jäämaa. Hän asui ja vaikutti Porvoossa yli kaksitoista vuotta ja kokosi ympärilleen pienen mutta aktiivisen joukon radioharrastajia, jotka olivat innokkaasti perustamassa Porvoon ensimmäistä radiokerhoa vuonna 1921.

Ilmari Jäämaa kuului siihen radion uranuurtajien joukkoon, joka teki yksityisiä salaisia kipinälennätinkokeiluja jo venäläisvallan aikana 1910-luvulla. Muita keskeisiä hahmoja olivat mm. Leo Lindell, Arvi Hauvonen, Erkki Heino, Vilho Lind, Erkki Kairenius ym. Nuoren Voiman Liiton johtajana Ilmari Jäämaa oli v. 1921 perustamassa NVL-Radiomiesryhmää, josta sitten myöhemmin kasvoi Suomen Radioamatööriliitto ry.

Vanhoista asiakirjoista ja jäsenluetteloista käy ilmi, että Porvoossa oli 1920-luvulla vain kourallinen radioharrastajia. Aktiivisin työskentelijä heistä on ollut Ilmari Jäämaa, jonka saavutuksiin ja yhteyskokeiluihin viitataan melko usein radion varhaishistoriassa.

Ensimmäiset radioamatööriluvat ja kutsumerkit myönnettiin NVL:n radioharrastuspiirin harrastetyönäytteiden perusteella. Silloisen tavan mukaan luetteloissa mainittiin myös radioharrastajan porvarillinen ammatti. Henkilökohtaisen kutsumerkin edessä ei vielä silloin ollut prefiksiä eli maatunnusta. Porvoolaisia radioharrastajia 1920-luvulla:
Maisteri Ilmari Jäämaa, 2NVC, 2NC, Laivurinkatu 15.
Kelloseppä Karl Holopainen, 2NVY, 2NO. Ala-Myllymäki 14.
Maisteri Veikko Huuskonen, 2NAU, Piispankatu 18.
Tekn.yo C. Gustaf Pfaler, 2NBH, Säästöpankin talo (osoite myös H:gissä).

Porvoon ensimmäisen radiokerhon perustamispäivä on täsmällisesti ilmoitettu. Maaliskuun 31. päivänä 1921 perustettiin Porvooseen NVL:n teknillinen kerho nimeltä “Nuoren Voiman Liiton Porvoon Teknikot”. Kerhon puheenjohtajaksi valittiin maist. Ilmari Jäämaa ja sihteeriksi maist. Niilo Kallio.” (Nuori Voima -lehti n:o 9, 1.5.1921).

Suomen Radioamatööriliiton 25-vuotisjuhlanumerossa, RADIO-OH huhtikuu 1946, K.S.Sainio, OH2NM on kirjoituksessaan “Suomen Radioamatööriliiton historiaa” maininnut NVL:n Radioyhdistyksen aikaisista kerhoista: “Vanhimmat kerhot olivat Porvoon Radiokerho, Viipurin Radistit, Hangon Radiokerho ja Helsingin Radiokerho, kaikki vuodelta 1922.” – Porvoon Radiokerhon perinteitä jatkaa v. 1993 perustettu Porvoon RadioHarrastajat ry, jonka puheenjohtaja on Tapio Soinsaari, OH2HXT. (alkuperäisestä tekstistä kiitokset Reiskalle, OH2HK).

Uutiset löytyvät toistaiseksi sivulta Ajankohtaista