TURVA 2010 -HARJOITUS

 

HARJOITUSSANOMA / TOSISANOMA

 

LÄHTEVÄ NRO: 19

SAAPUVA NRO:

 

VIESTITTÄJÄ TÄYTTÄÄ:

Sanoma Nro: pp hh knr kutsu

19 13.09.2010 07:16 616 OH2ABB

 

Välitystiedot: dysentria via multiple ip-addresses to reader's computer screen

Radiotien kuittausmerkintä: hh:mm nn/oh2abb

none

 

Vastaanottajan kuittausmerkintä: [sign line below]

 

 

SANOMAN LAATIJA TÄYTTÄÄ:

Kiireysluokka: TS / PS / HS

Salausluokka: JULK / LUOT / SAL

Päiväys: pp.kk.v v   hh:min

13.09.2010 07:19

 

Vastaanottaja: reader / printer

Lähettäjän merkintä:

none

 

SANOMA

 

TOIMINNAN TARKOITUS

Luoda valtakunnallinen yhteysverkko radioamatöörivälinein palvelemaan viranomaisten viestivälitystä poikkeusoloissa jossa ei ole tilapäisesti/enää saatavilla normaalia yhteiskunnan infrastruktuuria kuten sähkönsyöttöä valtakunnan verkosta - joka pitkittyessään vaikuttaa mm. tietoliikenneverkkoihin; ensinnä vastaanottavien kansalaisten päässä TV-, radiovastaanottimien toimimattomuudessa, matkapuhelinverkon sammumisessa muutaman tunnin kuluessa, sittemmin - tilanteen vakavuudesta riippuen - turvallisuusviranomaisten viestiverkon lamaantumisen.

Radioamatöörien yksinkertaiset laitteet suovat mahdollisuuden - suhteellisen - pienitehoisilla (pienikulutuksisilla) viestivälineillä pitää yhteyksiä valtakunnan laajuisesti käyttäen radioamatöörien jatkuvasti harjoittamaa viestinvälitystaitoa (radioamatööriyhteyksien muodossa puhe-, CW [sähkötys] sekä digitaali) lähetyksien muodossa.

Virransyöttö hoidetaan oletetun kaltaisen tilanteen pitkittyessä priorisoimalla TURVA-viestipalveluasemien polttoainevarannon saaminen/hankkiminen viranomaisten tuella.

 

Kalle OH2BIA Itä-Uudenmaan JOKE:n ominaisuudessa kutsui radioamatöörihenkilöitä I-U JOKE:n käyttöhenkilökunnaksi valtakunnallisen TURVA 2010 -harjoituksen ajaksi. Se pidettiin 11.09. klo L12:00 - 12:09.2010 klo L12:00 välisenä aikana.

JOKE-yhteysliikenne pidettiin OH2BIA radioamatööriasemalta käyttäen OH2BIA-kutsua.

 

Johtokeskuksen miehitys oli 1+2 viestittäjää. Henkilökuntana toimivat Kaarlo Sihlman OH2BIA, Jorma Saloranta OH2KI sekä Ernst Ekström OH2LXB.

Vieraana kävi Ari Marttila OH2BGI tutustuen I-U JOKE:n poikkeustilaharjoitukseen.

 

Viestivälityslaitteisto koostui seuraavista komponenteista: PC-pöytäkone MS-XPpro-käyttöjärjestelmä, Ulkoinen Edirol UA1-EX-äänikortti, MicroHAM USB-interface II liitäntä, ICOM IC-738 radio, antennivalintakytkin, lankadipolit 160 m, 80 m ja 40 m.

Lisäksi oli rinnakkainen foneyhteysmahdollisuus 80 m bandilla ICOM IC-706 G MK II LDG AT-7000 40/20/10m suunnattavaan yagiantennistoon.

 

Sähkökäyttö:

Harjoitus aloitettiin taajuusohjeiston mukaisella johtotaajuudella suorittamalla yhteyskokeilut puheella HF-2-verkon asemien välillä. Siirryttiin digitaaliseen viestinvälitykseen. Luotiin yhteydet RFSM-8000 protokollan mukaisella ohjelmistolla.

 

Viestiharjoituksessa käytetyt radioamatööribandit olivat 160 m, 80m ja 40 m. Toimimme määrätyillä pistetaajuuksilla sekä fone- että digimodeilla.

 

YHTEYDET - PARAS ARVO [KS. HUOMAUTUKSET]

ASEMA FONE DIGI
OH2PO 58 5
OH3NE 46 5
OH2AAB 57 5
OH4AC 46 5
OI8VK 35 5
OH9AB 33 4
OH2W 59 5

 

HUOM. Asemilla OH2AAB sekä OH3NE oli vaikeuksia tulla kuuluville harjoitusten alusta (paikallinen QRM - häiriötaso) ja OH4AC oli osan aikaa poissa verkosta tilajärjestelyjen vuoksi.

 

Viestiyhteyksiä koordinoitiin joustavasti sekä fone- että digiyhteyksillä välittääksemme varsinaisia sanomatiedostoja joiden sisältönä oli sekä tekstejä sanomalomakemuodossa että kuvaviestejä; valokuvia sekä karttoja. Myös äänitallennetiedostoja olisi ollut mahdollisuus välittää tarpeen mukaan.

 

HF-2 viestiverkon johtoasemana toimi OH3NE Tampereella mutta heidän QRM-tasonsa vaikeutti kykyään kuulla/lukea ja siten kytkeytyä sanomavälitykseen eräiden etäisempien asemien kanssa. Johtovastuu HF-2-verkossa annettiin tilapäisesti OH2BIA-asemalle.

 

Tässä ominaisuudessa ryhdyimme toteuttamaan ja ohjaamaan aikajanakaavion määrittelemää viestitysharjoitusta.

Vuorokauden vaihtuessa (ja taustahäiriötason vaimentuessa) OH3NE oli kykenevä ottamaan johtovastuunsa. Siirryimme toteuttamaan I-U JOKE yhteysroolia alueemme (virtuaalisten) kunta-asemien kanssa.

 

Asemallamme oli lähetettyjä viestejä; "HARJOITUSSANOMA" 18 kpl. Yhteyksiä eri asemien välillä toiminnan koordinoimiseksi oli huomattava määrä. Samoin vastaanotimme 30 tulevaa sanomaa joista osa oli edelleenvälitettäviä. Välitetyt sanomat kuuluvat em. lähetettyihin viestien lukumäärään.

 

Ensimmäinen osio suoritettiin 80 m bandilla. Tämän jälkeen siirryimme 160 m bandille mutta yöaikaan yhteysvarmuutta oli paikattava 40 m bandilla. Osion lopussa palasimme 160 m bandille. Jatkoimme kolmannella osiolla 40 m bandilla.

Foneyhteys monitoroi koko ajan 80 m bandia johtokeskuksen käyttämällä taajuudella laajentaen siten tietoisuuttamme HF-2 aliverkon tilanteesta. Tämän koimme hyvin hyödylliseksi.

 

Päijät-Hämeen johtoasema OH2W (op.OH2JIU) otti yhteyden L5:58 OH2BIA-asemaan lähettäen kuvaviestin johon vastattiin viestittämällä kuvamme heille.

Tämä "sivuaskel" osoitti verkon joustavuutta/korjautuvuutta miten toimitaan jos jokin asema on poissa tilapäisesti tai lopullisesti.

 

TURVA 2010 päättyi klo L12:00 verkon hallittuun purkamiseen kiitosten kera. Tämän suoritti ja delegoi HF-alaverkkoihin Matti Rouhiainen OH2PO.

 

Asemamme osalta voidaan todeta, että virheistä ja kokemuksesta oppineina verkkomme viestintä meni todella hyvin.


HUOMIOITA

 

Kutsukanavan käyttö.

Kutsukanavan käyttö varsinaiseen viestiliikenteeseen. Tuntui olevan hakusessa myös omalla asemallamme. Tätä tulee painottaa seuraavissa TURVA-harjoituksissa ja alaverkon johtoaseman tulee tästä huomauttaa tarvittaessa ala-asemilleen.

 

Yhteysvälit

Yhteysvälit HF:llä / HF-stä huolimatta tuntui olevan liian pitkiä kunkin alasektorin sisällä. Tällä - lie - haettu lisää redundanssia mutta käytännössä se johtaa tiedonsiirto-ongelmiin sen hidastuessa ja/tai katketessa. Huomioitava erityisesti kaupunkiympäristössä toimimaan joutuvien asemien kuuroutuvuus QRM:stä.

Siksi voitaisiin harkita aluepohjaista yhteysverkkoa jonka pisimmät jännevälit olisivat < 250 km. Tämä parantaisi aliverkkojen asemien keskinäistä kuuluvuutta ja aiheuttaisi enemmän välitystehtäviä aliverkkojen välillä tahi "kaukoyhteyden" kokeilua suoraan kohdeasemalle.

Vaihtoehtoinen - perus- tai käskettäessä uudelleenorganisoituminen - voisi ratkaista "ylipitkät" HF-välit vaikka pääsääntöisesti koko valtakunnan alue on yhteydettävissä nimenomaan HF-bandeilla.

Aluekohtaiset ryhmitykset toisivat enemmän välitystehtäviä "aluerajojen" ylitse mutta riittävällä lukumäärällä sekä asemien että henkilökunnan & rigi/antennien suhteen siitä ehkä selviydyttäisiin järjestelmän tukkeutumatta.

 

Kanavan vapauttaminen

Yhteyden purku. Kun "liitetiedostojen" välitys on tapahtunut tulee asemahoitajan ensi tilassa purkaa yhteys ettei taajuutta "tukittaisi" digijärjestelmän testatessa vuorovälein yhteyden laatua ja olemassaoloa. Tiedoston siirron loppukuittaus on tehtävä heti kun tiedosto todetaan kokonaan siirtyneeksi eikä saa jäädä odottamaan "..että nuo tajuaisivat selvän asian". Tämän voisi antaa lähettävän puolen asiaksi. Totesimme I-U JOKE:ssa ettei tähän kysymykseemme vastattu joten yhteys oli "varmuuden vuoksi " päällä että "kaikki bitit varasti tulisivat ennen kuin yhteys katkaistaan".

Toisaalta vaikutti, ettei RRFSM-protokolla tässä suhteessa ollut kovin käyttäjäystävällinen.

Vai oliko vain, ettemme olleet tietoisia - mahdollisesta - ominaisuudesta ettei yhteyttä katkaista protokollan puolesta ennenkuin tiedosto on siirtynyt tai yhteysväli on kelin yms. vuoksi muuten katkennut.

 

RFSM:n hitaus contra varmuus

Käytetty RFSM-8000 protokolla oli suhteellisen hidas välityskyvyn pudotessa radiokelihäiriöiden (paikallinen että ko. bandin [taajuusalueen] yleisen häiriö/läpäisykyvyn) suhteen jolloin ohjelmalogiikan lyhyin väliajoin kontrolloitu yhteyden valvonta katkaisi yhteyden.

 

Tiedostojen koko

Näissäkään olosuhteissa eivät kovin isot tiedostot "jaksaneet" mennä läpi säällisessä ajassa vaan "tukkivat" käytettävän taajuuden muilta operaattoreilta. Täten - omakohtaisesta kokemuksestakin päätellen - on pidettävä lähetettyjen tiedostojen koot alle 100 kt.

Mikäli asiakkaamme (tositilanteessa - viranomaiset) toivovat/edellyttävät esim. riittävän suuriresoluutioisen, yksityiskohtaisen kartta-aineston läpisaattamisen TURVA-verkostostomme on mietittävä rinnakkaista linjaa (syöte: tietokone - radio - taajuus - radio - tietokone: tulostus) jolle voidaan 'jättää' suurempi tiedosto "jauhettavaksi kapean datanielun" läpi ilman, ettei se tuki koko yhteysjärjestelmää.

Tämä on resurssikysymys.

 

Lomakkeiden täyttö

..ei kaikin osin (meilläkään) ollut aina riittävän täsmällistä ja ohjeistuksen mukaista. Siihen - kuten ennakkomotivaatiossa toivottiin - olisi sittenkin syytä kiinnittää enemmän huomiota. Ettei olla mahdollisen tositoimitilanteessa poisoppimassa epätäydellisestä käytöksestä uudestaanoppimassa asianmukaiseen viranomaiskäytäntöön.

Joskin olen kuullut kommentteja siitäkin, että palveltavia viranomaisia on opastettu kohteliaasti lyhentämään/pienentämään syötemateriaaliaan.

 

Lomakesulkeiset ovat tarpeen uskottavuuden lisäämiseksi viranomaistahojen suuntaan.

 

 

 

Palautteet keskusteluun. oh2bia oh2lxb oh2ki (omakutsut)

 


 

KUVAT

klikkaa kuvaa suurentaaksesi

 


OH2ABB-sivustoon