NESTEEN RADIOAMATÖÖRIT RY

ALKUSANAT TALLENTEISTA

 

 

 

 


Näissä alihakemistoissa ovat VäliTyöRyhmän AsemaRaportin (VTRAR) "näköispainokset" JPEG-kuvina.


Kerholehden alkuperäinen tekotapa:
Teksti oli tehty PC-koneessa WordPerfect 4.2 - 5.1 - ohjelmissa ja tulostettu HP DeskJet 500C mustesuihkukirjoittimella ja monistettu Xerox tai Canon - kopiokoneella siten, että valokuvien kohdilla oli sopiva tyhjä.

Tekstisivuille asetettiin valokuvat (normaalit tai polaroid), leikkeet ja graafit tai jopa esineitä ja vaatteita (!) asemoituna kohdilleen ja kuvasivuille kuvat ja siirrettiin käsin kopiokoneen valotuslasille.

Kopiointi suoritettiin viimeinen sivu ensin jolloin lajittelija asetteli 2-puoleiset lehden sivut 20 sarjoissa valmiiksi sekä nitoi (joskus oli kopiokoneessa nitojakin) ne lehdiksi.

Kutakin numeroa tehtiin kerhon jäsenmäärästä riippuen n. 40 - 60 kappaletta eli muutama varakappale ylimääräistä.

Suurin osa voitiin toimittaa kerholaisille Nesteen sisäisen postin vihreissä kirjekuorissa (huomiota herättämättä omalla lähettäjänimellä).


Minulla (tekijällä) ei ole aivan täydellistä sarjaa kaikista numeroista. Niitä oli 19 numeroa 2½ vuoden aikana.
Koska kannoin "ylimääräiset" kappaleet kotiini, niitä oli ensin "joka paikassa". Jaoin useammalle taholle eri lehtiä ja vasta myöhemmin havahduin huomaamaan, että olin joistain numeroista jakanut pois käsistäni kaikki kopiot!
Siksi sovin Kari Oksasen OH2KU kanssa lainaavani hänellä olevat minulta puuttuvat kappaleet jotta tallennesarja olisi (mahdollisimman) täydellinen. Siitä lämpimät kiitokseni Karille!

Tekstit olivat omina tiedostoinaan alihakemistossa VTRAR olevat RAP00ASE.NRA-tiedostoissa (WordPerfect 4.2 - 5.1) sekä "konekäännettyinä" MS-Word 2.0.doc) mutta katson lehtien kokonaisuuden (kuvineen, lay-out'eineen) olevan tallentamisen arvoisen joten halusin tallentaa kerholehdet mahdollisimman alkuperäisinä siten kuin ne aikanaan julkaistiin Nesteen RadioAmatöörien jäsenkunnalle.


Kerholehden nimihistoriasta;
..että ensimmäisen lehden ilmestymisen "syy" oli kertoa kerholaisille Nesteen RadioAmatöörien kerhoaseman rakentamisesta polaroid-kuvien kera. Lehti aloitti "elämänsä" AsemaTyöRyhmän VäliRaporttina. Kun asema tuli valmiiksi, nimi ei enää "tarkoin" vastannut lehden ilmestymisen aihetta joten perinteiseen radioamatöörihuumoriin sortuen sanat vaihtoivat paikkaansa ja VäliTyöRyhmän AsemaRaportti oli syntynyt.
Jollain tavoin tuo nimihirviö paremminkin kuvasi kerhoa aikansa tuotteena...


Koska kerholehteä tehtiin rajoitetulle kohderyhmälle (Nesteen RadioAmatöörit-kerhon jäsenille) ei copyright- yms. seikoille uhrattu ajatustakaan. Pieni osa teksteistä, suurempi osa kuvista ja muusta graafisesta materiaalista on surutta otettu mistä saatu.

Toisaalta minä (Ernst Ekström) katson omaavani oikeudet setäni Arthur Alexander Mühlbergin valokuviin koska olin hänen vaimonsa Aili Siviä Mühlbergin testamentin toimeenpanotilaisuudessa perijänä, että pesänhoitajana ja tuomarin läsnäollessa perillisten kera kultakin kysyttiin mitä erityistä haluaa perintöönsä ja kun kyse tuli Aili ja Arthur Mühlbergin kuolinpesän omaavista lukuisista valokuvista, ei kukaan muu perillinen halunnut niitä 'harmikseen'. Koska itse kuvasin, pyysin läsnäoloijoilta lupaa saada kuvat itselleni eikä kukaan estellyt.
Koska kaikki kuvat ovat otettu yksityisissä paikoilla kuvattavien tieten tahi julkisilla paikoilla niin niiden esittämistä ei lakiteitse ole rajoitettu.
Kuvien käyttötapa ja julkaisuoikeudet ovat siten käytettävissäni.


Mühlbergien sukuhaara sai sittemmin omat kappaleensa VäliTyöRyhmän AsemaRaporttien niistä numeroista joissa oli kertomuksia ja kuvia omasta lapsuudestani jossa he tunistettavina myös olivat mukana kertomuksissa ja em. valokuvissa. Tässäkään vaiheessa ei kenellään heistä olut huomauttamista identiteettinsä ilmituomisesta tässä yhteydessä, ilmaisivatpa eräät heistä mielihyvänsä lukemastaan jossa olivat "mukana sanassa & kuvissa"!


Kun radioaiheet oli kulloinkin "loppuunkaluttu", sorruin muistelmiini.
Ensimmäiset olivat sananmukaisesti "tekeleitä" mutta sittemmin ryhtiä löytyi pienoisnovelleihin asti kuten "Joulu Helsingissä", "Vespalla Hammerfestiin" ja "Fanö" osoittavat.

Lehden tekeminen loppui äkisti Nesteen irtisanomisiin kesällä 1993.
Nesteen RadioAmatöörien sääntöihin kuului edellytys työsuhteesta Neste Oy:öön, joten sen katkettua esitin irtisanomiseni Nesteen kerhoille joissa olin jäsenenä ja asia oli sillä selvä.


Nyt - tietokonetekniikan kehittyessä ja halventuessa - voisi VTRAR-kuvatiedostoista tehdä (jos intoa riittää) Adobe Acrobat-tai .htm-versiot jolloin ne olisivat helpommin luettavissa mikron näytöltä.


Keväällä 1999 on minulla mahdollisuus jäljentää mikrolle hallussani olevat lehdet ja valitsin taltiointitavaksi JPEG-formaatin sekä värillisenä sekä mustavalkoisena.
Kuvasivut on masteroitu säädöillä siten, että on toivoa saada niiden kuvien sisällöstä jotain selvää, mutta tekstisivut on säädetty valoisuus/kontrastiltaan, että ne olisivat parhaiten luettavissa näytöltä. Tosin lehtien läpikuultavuus aiheuttaa hiukan ongelmaa jota säädoillä en täysin saanut poistettua mutta antanee sitten autenttisemman tunnelman katsella radioamatöörihengen tuotteita.

Lopulta tiedostot - Porvoon RadioHarrastajat Ry. (PRH), Nesteen RadioAmatöörit Ry (NRA) ja Porvoon La-harrastajat Ry. (PO-LA) on kirjoitettu HP 8100i CD-RW-asemalla CD-ROM-levykkeelle.

CD:n alihakemistossa PSP32 on kuvienkäsittelyohjelma jos ei sattuisi olemaan mitään millä päästä tutkimaan JPEG-tiedostoja.

Juornaankylässä 30.04.1999

73's de Eda/OH2LXB


Hypertext-dokumenteista

että tässä on koottu jpeg-kuvat järjestykseen lehdittäin selaimella katseltaviksi.

NRA-Projekti alkaa olla loppuunviety kohdaltani ja olen mielissäni saatuani olla mukana mukavassa porukassa sekä Kerhon jäsenten kanssa, että virituaalisesti uudestaan näitä sivua käsitellessäni milloin milläkin tavalla.

 

Juornaankylässä 17.03.2004

73's de Eda OH2LXB / OH2EDA


VUOSIKERRAT:

1988    esite & mainos

1991    1    2    3    4    5    6    7    8    9

1992    1    2    3    4    5    6    7    8

1993    1    2    3

1994    1    2